Over Guna | Visie | Participaties | Horeca adviesdiensten | Contact
 
Ondernemen
Ondernemen heeft onze focus. Ondernemen is een beroep, een kunst en behoeft talent. Niet iedereen is voor ondernemer in de wieg gelegd, dus. Soms lijkt het wel een roeping ondernemer te worden. En zoals vaak bij heel veel dingen o.a. in de topsport: je moet voor het beste resultaat veel uren maken (trainen) en je talenten op een verantwoorde wijze gebruiken. Ondernemen is mensenwerk. Ideeën vormen en ontwikkelen tot producten en diensten. Mensen overtuigen, motiveren, enthousiasmeren en committeren. Organiseren, uitvoeren en doelen realiseren. Wie niet waagt die niet wint; visies bestrijken korte en lange termijnen.

Starten, groeien, doorgroeien en consolideren
Ondernemen kent verschillende fasen: starten, groeien, doorgroeien en consolideren. Elke onderneming krijgt op den duur ook te maken met afbouwen, afslanken, reorganisaties en weer opbouwen. In elke fase is moed nodig gedurfde en dus risicovolle beslissingen te nemen. Keuzes maken die beslissend (kunnen) zijn: vasthouden wat goed is en vernieuwen wat aanpassing nodig heeft. Constant innoveren. En voortdurend de markt volgen: waakzaam zijn op tendensen in de markt die de business kunnen beïnvloeden en daarop reageren. De noodzaak inzien van betrouwbare managementinformatie teneinde voldoende dicht op het (beoogde) financiële resultaat te zitten en om zonodig tijdig te kunnen bijsturen.

Interactie en evenwicht
Goed ondernemen veronderstelt een interactie tussen de eerder genoemde Guna's, die, hoewel in de aard zelf onderling tegengesteld zijn, maximaal (zakelijk) geluk en succes zullen opleveren. Een goede ondernemer streeft naar harmonie (sattwa), heeft last van actieve rusteloosheid(rajas) en is tevreden met snel scoren(tamas).

Onze rol
Onze rol is helder en staat vast. Wij helpen ondernemingen en/of ondernemers in een moeilijke, risicovolle fase de bedrijfsdoelen blijvend te realiseren door onze actieve inbreng, fysiek en/of in middelen. Het gaat om ondernemingen met '"missions almost impossible". De uitdaging ligt erin om in sporttermen te spreken de wielrenner bergopwaarts onder zware omstandigheden de top, de meet, te helpen bereiken.
Voor ons, de onderneming en de mensen die de onderneming dragen is de doelstelling gelijk: succesvol zijn en blijven. Plezier in je werk hebben en houden. Daarbij hoort trots zijn op wat je gepresteerd hebt, het 'mooi' vinden om iets van jezelf neer te
zetten en kunnen zeggen: "dat heb ik 'm maar mooi geflikt".

De missie en focus van Guna Partners
Onze missie is: 'Making the almost impossible possible'. Onze focus is: 'Ondernemingen in het MKB'.

 
  Guna Partners B.V. - - info@guna.nl - KvK Nr: 34237408